STEM - “Succesvolle therapie is eenvoud en menselijkheid”

 

WEBINAR 29-6-2023, 17.30 - 20.00 uur

 

Inhoud

 

3 persoonlijke geleerde lessen;

1. Onderscheid in therapie 'vormen' en de te verwachten uitkomsten;

2. Het therapeutisch proces als intermenselijk contactmoment;

3. Wijze therapiedoelstellingen- en evaluaties;

 

Na dit webinar

… is de deelnemer bekent met diverse vormen van stemtherapie en diens principes;

… gebruikt de deelnemer het onderscheid in therapievormen in de eigen werksetting;

… begrijpt de deelnemer de aard van het therapeutisch contactmoment en de intermenselijke dimensie daarvan;

… neemt de deelnemer zelf verantwoordelijkheid voor de eigen non-verbale communicatie en de reacties van de gesprekspartner;

… stelt de deelnemer logopedische doelen met de cliënt op SMART wijze;

… evalueert de deelnemer SMART doelen in de stemtherapie op systematische wijze.

 

Tijdsinvestering

U besteedt ongeveer 2,5 uur aan het webinar live op donderdag 29 juni 2023, 17.30 - 20.00 uur.

Het webinar is nadien 3 maanden terug te kijken als e-learning op NVSP.

Er is geen maximum aantal deelnemers.

 

Kosten

Webinar deelname inclusief 3 maanden toegang: €29,00 

Inschrijven