Hoog en Laag - Alles Over Toonhoogte

 

Als iemand afoon is, dat wil zeggen: helemaal geen stem heeft, is er géén toonhoogte. In alle andere gevallen wél. Dit betekent dat iedereen die spreekt met stemplooitrilling, van de jongen van 8 met noduli tot de 80-jarige meneer met Parkinson, wel over 'toonhoogte' beschikt. Meestal observeren logopedisten de cliënt in een perceptueel onderzoek, en vinden we een toonhoogte 'hoog of laag', of een stembereik 'groot of klein'. Het is echter uitstekend mogelijk om toonhoogte te meten en er exacte uitspraken over te kunnen doen.

In deze E-Learning wordt u meegenomen vanaf de basis in anatomie en fysiologie, doorheen de juiste terminologie en muzikaliteit, naar Praat en een op maat gemaakt Praat script om zelf te kunnen gaan meten. Tevens leert u deze toonhoogtemetingen te interpreteren in uw logopedisch onderzoek of deel uit te maken van het behandeldoel.

 

Inhoud

Algemene inleiding m.b.t. stemfysiologie en toonhoogte;

Fundamentele frequentie en toonhoogte, de juiste terminologie;

Habituele spreektoonhoogte en stemomvang meten (Praat);

Toonhoogte muzikaal: van piano naar Hertz;

Toonhoogtemetingen in Praat als diagnostisch middel (wat zegt het over de stem?);

Toonhoogtemetingen in Praat als evaluatief middel (wat zegt het over de therapie?).

  

Naast de beschikbare video-opnames ontvangt u alle slides van de presentaties en mogelijke artikelen en naslagwerken die betrekking hebben op het onderwerp. 
Daarnaast ontvangt u het Praat-script waarmee u de toonhoogtemetingen kunt gaan uitvoeren.

 

Na deze e-learning

… begrijpt de deelnemer de productie van stemtoonhoogte in een anatomisch en fysiologisch aspect.

… begrijpt de deelnemer de meest relevante factoren die invloed hebben op de habituele stemtoonhoogte.

… beschikt de deelnemer over normgegevens van habituele stemtoonhoogte per geslacht en leeftijd.

... past de deelnemer correct toonhoogtemetingen (hab. spreektoonhoogte, melodische variatie en toonhoogteomvang) in Praat toe.

... is de deelnemer in staat om deze toonhoogtemetingen te interpreteren in de context van de pathologie, beïnvloedende factoren en het communicatief functioneren van de cliënt.

 

Tijdsinvestering

U besteedt ongeveer 1,5 uur aan de video-opnames.

 

Accreditatie

Geen. Het is echter wel mogelijk om een bewijs van deelname te ontvangen, waarmee u ongeaccrediteerde punten kunt aanvragen.

 

Kosten

3 maanden toegang: €75,95

 

Koop 3 maanden toegang

 

 

 


Wat gebeurt er als u zich inschrijft?

  Na uw betaling ontvangt u direct uw factuur

✅  Op 1 september ontvangt u inloggegevens en toegang tot de scholing

✅  U heeft dan 3 maanden toegang tot alle video-opnames

Koop 3 maanden toegang