De Logopedist en Recurrensparese

WEBINAR 21-2-2023, 17.30 - 20.00 uur

 

Inhoud

Neurologie en stemgeving;

Bezenuwing van de larynx;

Neurologische stoornissen van de larynx algemeen;

Recurrensparese: prevalentie, beschrijving en diagnostiek;

Logopedisch onderzoek en behandeling;

Inhoud van therapie m.b.t. ademhaling, stemgeving, spiertraining, slikken;

Kritische bedenkingen, verwijzen naar kno, chirurgische mogelijkheden.

 

Tevens ontvangt u kopieerbladen van informatie, onderzoek, uitleg en adviezen voor de cliënt.

 

Na dit webinar

… identificeert de deelnemer symptomen en signalen van recurrensparese.

… is de deelnemer bekend met de aard en ernst van larynxpareses, hun voorkomen, hun invloed op de patiënt en diens stem.

… begrijp de deelnemer het nut van logopedische advisering en therapie voor mensen met recurrensparese.

… beargumenteert de deelnemer het gebruik van specifieke oefeningen voor ademhaling, stemgeving en slikken bij recurrensparese.

… evalueert de deelnemer het logopedisch handelen bij recurrensparese in het licht van de tijd post onset, therapiedoelstelling, kno evaluatie en (post)chirurgische mogelijkheden.

 

Tijdsinvestering

U besteedt ongeveer 2,5 uur aan het webinar live op dinsdag 21 februari 2023, 17.30 - 20.00 uur.

Het webinar is nadien 3 maanden terug te kijken als e-learning op NVSP.

Er is geen maximum aantal deelnemers.

 

Kosten

Webinar deelname inclusief 3 maanden toegang: €75,96 

Inschrijven